Badania i Rozwój

Nasze laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszy dostępny na rynku sprzęt, co pozwala nam na prowadzenie własnych prac B+R i ciągłe poprawianie właściwości oferowanych folii oraz wprowadzanie nowych produktów. Dzięki naszemu wyposażeniu możemy wykonywać poniższe badania:

  • Mikroskop i mikrotom LEICA umożliwia nam dokładne zbadanie struktury warstwowej folii z wydzieleniem każdej warstwy, czy to wytłaczanej czy laminowanej i wykonanie dokładnych pomiarów ich grubości. Urządzenia wykorzystywane są również do analizy żeli i jakości powierzchni folii.
  • Maszyna do testowania zgrzewalności i parametru hot-tack – jako jedna z niewielu firm w Polsce możemy określić dokładne okno zgrzewu oraz okno i wysokość parametru hot-tack zgodnie z normą ASTM F1921-98. Maszyna jest również zgodna z normami ASTM F2029-08 oraz ASTM F88/F88M-09
  • Maszyna wytrzymałościowa ZWICK jest wykorzystywana do testów rozciągania, rozdarcia, współczynnika tarcia oraz wytrzymałości na przebicie i odrywania (delaminacji) pod kątem 90º
  • Opacimeter dedykowane urządzenie do określania stopnia wybielenia materiału
  • Waga analityczna METTLER TOLEDO - wykorzystywana do określania grubości metodą grawimetryczną
  • Plastometr ZWICK – urządzenie to wyznaczania współczynnika płynięcia tworzyw
  • Tester kurczliwości – urządzenie do testowania kurczliwości folii termokurczliwych
  • Mikrometr elektroniczny z napędem – urządzenie do dokładnego wyznaczania grubości metodą skaningu mechanicznego ze stałym naciskiem
  • Laboratorium wyposażone jest również w mikrometry elektroniczne i zestaw testerów do sprawdzania poziomu aktywacji folii.

Dla naszych klientów wykonujemy analizy dostarczonych próbek, np w celu identyfikacji parametrów zgrzewalności lub struktury warstwowej folii czy laminatu.

Poniżej przedstawiono przykładowy obraz mikroskopowy przedstawiający strukturę warstwową folii LAMILEN® S oraz wykres profilu hot tack dla laminatu z warstwą zgrzewalną wykonaną z materiału LAMILEN® HAO.