Fundusze UE

 

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Firma Kraus Folie Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest wprowadzenie nowej technologii opartej na przeprowadzonych pracach badawczo-rozwojowych oraz rozpoczęcie produkcji innowacyjnej polietylenowej folii pięciowarstwowej.
Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności oraz wykorzystanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Kraus Folie Spółka Jawna w wyniku realizacji projektu poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i rozpoczęcie produkcji nowego produktu o unikatowych właściwościach zwiększy innowacyjność swojej działalności.

 

 

Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Kraus Folie Spółka Jawna

 

Nazwa Beneficjenta: Kraus Folie Spółka Jawna

Wartość projektu: 8 956 672,66 zł

Udział Unii Europejskiej: 3 632 475,00 zł

Udział krajowy: 641 025,00 zł

Okres realizacji: 2014 – 2015

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego