Co to jest recykling?

Recyklingiem nazywamy proces odtwarzania starego w nowe. Producent wykorzystuje stare, zniszczone i zużyte przedmioty do całkowitego przetworzenia i zmiany na nowy użytkowy produkt. Jest wiele możliwości ochrony środowiska, a każdy z Nas ma obowiązek chronić planetę. Najbardziej powszechnie popularną formą ochrony ziemi jest segregowanie śmieci. Dzięki takim poczynaniom recykling jest możliwy i ponownie wykorzystuje się śmieci, które są możliwe do ponownego przetworzenia. Ma on za zadanie zminimalizować nadmierne eksploatowanie złóż naturalnych, jak i tym samym zmniejszyć ilości odpadów.

Wykorzystanie odpadów

Przy minimalnym nakładzie surowców i energii maksymalnie wykorzystuje się dostępne odpady. Dominującą częścią odpadów, są śmieci wytwarzane z gospodarstw domowych. Każdy obywatel musi segregować śmieci. Jest to uzasadnione w przepisach prawnych. Segregowane powinny być cztery grupy śmieci takie jak szkło, plastik, papier i metale. Następnie śmieci poddawane są poszczególnym etapom recyklingu, a są nimi segregacja tj. podział śmieci na grupy, rozdrabnianie ich na mniejsze części. Kolejno mycie i wytłaczanie.

Podział recyklingu

Recykling także podzielony jest na trzy podgrupy uzasadniające ich zastosowanie. Są nimi ponowne zastosowanie produktu, ponowne użytkowanie, jak i dalsze zastosowanie. Specyfika obróbki jest uzasadniona przetworzeniem danego produktu. Dzięki takim poczynaniom łatwiej będzie zapanować nad śmieciami i możliwe, że za parę lat całkowicie znikną duże i nikomu niepotrzebne wysypiska śmieci, które tylko zakażają naszą planetę i zajmują tereny, które z pewnością mogłyby być lepiej wykorzystane niż do składowisk odpadów.

W Polsce w wielu miastach mieszkańcy są zobowiązani do segregowania śmieci. Jednym z takich miast są Gliwice. Jak możemy przeczytać w artykule na stronie GliwiceInfo.pl, mieszkańcy jednak w pełni wywiązują się ze swojego obowiązku, przez co miasto spełnia normy narzucone przez wojewodę w związku z segregacją i recyklingiem śmieci w mieście.