Jakie są 3 rodzaje recyklingu?

Recykling to proces zbierania materiałów odpadowych i przetwarzania ich na nowe produkty. Przekształcanie zużytych odpadów w użyteczne produkty jest korzystne zarówno dla społeczności, jak i dla środowiska. Proces recyklingu może składać się z trzech rodzajów, a każdy z nich obejmuje trzy podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest zbiórka i oddzielenie materiałów nadających się do recyklingu od odpadów. W drugim etapie, pozostałości przechodzą przez którąkolwiek z tych trzech procedur i są zamieniane na surowiec. W ostatnim etapie, surowiec ponownie zamienia się w produkt końcowy.

Dlaczego tworzywa należy poddawać recyklingowi ?

Są to trzy rodzaje recyklingu:

1.Recykling mechaniczny

Jedną z najczęściej stosowanych na świecie metod nadawania pozostałościom nowych zastosowań jest recykling mechaniczny. Metoda ta jest stosowana do recyklingu tworzyw sztucznych, uzyskanych ze złomu przemysłowego, odpadów domowych lub komercyjnych. Pozostałości są mechanicznie przekształcane w nowe materiały bez zmiany ich struktury chemicznej.

  1. 2. Recykling energetyczny

Metoda przetwarzania tworzyw sztucznych na energię cieplną i elektryczną nazywana jest recyklingiem energetycznym. Proces ten odbywa się za pomocą dźwigni, poprzez spalanie, a ciepło jest uwalniane w postaci paliwa. Ponieważ ten proces recyklingu wymaga niewielkiej ilości miejsca, może on urozmaicić matrycę energetyczną i zoptymalizować przestrzeń dostępną w wysoko zaludnionych miastach. Ponieważ nie jest to zrównoważone finansowo, wymaga dużych inwestycji i zaangażowania władz publicznych. Ta metoda recyklingu jest szeroko stosowana w Europie i Japonii.

3.Recykling chemiczny

Spośród wszystkich rodzajów recyklingu, recykling chemiczny jest najbardziej złożoną metodą. W procesie tym struktury chemiczne tworzyw sztucznych są modyfikowane po ich ponownym przetworzeniu. Końcowy produkt jest wytwarzany z przeznaczeniem do wykorzystania jako surowiec w różnych gałęziach przemysłu. Może on być również wykorzystany jako podstawowy surowiec do produkcji nowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jest to proces kosztowny i wymaga dużej ilości dostępnych tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz