Dlaczego tworzywa należy poddawać recyklingowi ?

Jeśli nie prowadzisz jeszcze recyklingu, dowiedz się więcej o tym, jak łatwo jest to zrobić i jak naprawdę możesz coś zmienić. Dla tych, którzy już zajmują się recyklingiem, odkryj pozytywny wpływ, jaki mają Twoje wysiłki w zakresie recyklingu i dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić.

  • Recykling oszczędza zasoby

Podczas recyklingu zużyte materiały są przekształcane w nowe produkty, co zmniejsza potrzebę korzystania z zasobów naturalnych. Jeśli zużyte materiały nie są poddawane recyklingowi, nowe produkty powstają poprzez wydobywanie świeżych, surowych materiałów z ziemi, poprzez górnictwo i leśnictwo. Recykling pomaga zachować ważne surowce i chroni siedliska przyrodnicze na przyszłość.

  • Recykling pozwala oszczędzać energię

Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w procesie produkcji zużywa znacznie mniej energii niż ta wymagana do wytworzenia nowych produktów z surowców – nawet przy porównaniu wszystkich związanych z tym kosztów, w tym transportu itp. Do tego dochodzi jeszcze dodatkowa oszczędność energii, ponieważ do wydobycia, rafinacji, transportu i przetwarzania surowców gotowych dla przemysłu potrzeba więcej energii niż w przypadku materiałów gotowych dla przemysłu.

  • Recykling pomaga chronić środowisko naturalne

Recykling zmniejsza zapotrzebowanie na wydobycie (górnictwo, kopalnictwo i pozyskiwanie drewna), rafinację i przetwarzanie surowców, które powodują znaczne zanieczyszczenie powietrza i wody. Ponieważ recykling pozwala oszczędzać energię, zmniejsza również emisję gazów cieplarnianych, co pomaga w walce ze zmianami klimatu.

  • Recykling ogranicza składowanie odpadów na wysypiskach

Podczas recyklingu materiały nadające się do recyklingu są ponownie przetwarzane na nowe produkty, a w rezultacie zmniejsza się ilość śmieci wysyłanych na wysypiska śmieci.