Toniemy w śmieciach

W dzisiejszym świecie tworzymy miliony ton śmieci, które są największym zagrożeniem dla środowiska jak i zdrowia ludzi. W Polsce powstaje rocznie ponad 400 mln ton odpadów niebezpiecznych. Jedynym skutecznym sposobem aby w nich nie zatonąć jest recykling.

Jak można wykorzystać śmieci?

Najbardziej zagrażającą grupę odpadów stanowią medyczne i weterynaryjne. Wśród niebezpiecznych śmieci występują też te w postaci płynnej, do której zalicza się np. puszki z farbami, rozpuszczalniki, płyny do chłodu.
W naszym kraju odbywa się przetwarzanie odpadów płynnych do produkcji energii. Energie można odzyskać z takich odpadów jak m. in ze zużytych olejów, akumulatorów ołowianych, farb.

Szeroko rozwinięty przemysł przemysł motoryzacji powoduje powstanie dużej ilości odpadów płynnych, przepracowane oleje silnikowe zawierają siarkę, azot oraz inne metale ciężki. W przypadku przedostania się się do środowiska tylko 1 kg oleju powoduje niezdatnym do spożycia 5 mln litrów wody. Obecnie technologia zna sposoby na odzyskanie większości materiałów stosowanych w samochodach, co pozwala zwiększyć dbałość o środowisko i człowieka.

Każdy z nas wytwarza kilogramy śmieci, podstawą dbanie o środowisko jest ich staranna segregacja. Możemy spotkać pojemniki na odpady niebezpieczne, które produkowane są w naszych domach. Do tej grupy zaliczamy: zużyte baterie, zużyte żarówki, przeterminowane leki, opakowania po farbach, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po olejach od silników. Etap ten konieczny aby móc przeprowadzić utylizacje śmieci w bezpieczny sposób, zaniedbania mogą prowadzić do skażenie gleb i wód.

Więcej na temat zagrożeń i] związanych z zaśmiecaniem naszej planety przeczytasz na stronie www.naukowe.pl